Velkommen til et nytt valgår!

Vi er i gang med 2019, og et nytt valgår. Det er flere ting som skjer fremover, og Valgdirektoratet ønsker å gi en oversikt over hvilke tjenester som blir tilgjengelig den nærmeste tiden.

Valgmedarbeiderportalen

Vi har begynt arbeidet med å lage en ny Valgmedarbeiderportal som samler informasjonen på en bedre måte. Dette er et arbeid som først vil ferdigstilles i forkant av stortingsvalget i 2021, men vi har allerede nå lansert en ny forside. Denne er i stor grad formet etter tilbakemeldinger vi har fått fra kommuner og fylkeskommuner. Vi har derfor fokusert på å lage en forside som er ryddig og enkel å orientere seg på. På forsiden finner du all informasjon om hvordan gjennomføre valg. Her vil du også finne alle tidsfrister du må forholde deg til, samt all informasjon Valgdirektoratet sender ut under «viktig informasjon». Informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget blir oppdatert 10. januar. Da publiserer vi tekniske veiledere til bruk av applikasjonene i EVA, samt veileder for fysisk sikring av lokaler og teknisk utstyr. Disse vil du finne i menypunktet veiledere og maler øverst på siden.

Brukerstøtte

Brukerstøtten er åpen for henvendelser. Du finner åpningstider, telefonnummer og e-postadresse her som et eget menypunkt på forsiden til Valgmedarbeiderportalen.

Opplæring

Valgdirektoratet arrangerer opplæringssamlinger for kommunene og fylkeskommunene denne våren. Vi har sendt ut brev med informasjon om samlingene. I tillegg har alle valgansvarlige som ble registrert som initielle brukere fått en mail med link til påmeldingsskjemaet. Frist for påmelding er 22. januar. Valgdirektoratet vil i tiden fremover oppdatere opplæringssiden på valgmedarbeiderportalen. Her vil du blant annet finne program for opplæringssamlingene, presentasjoner som holdes under samlingene m.m. 

EVA Admin

EVA Admin tilgjengeliggjøres for kommunene og fylkeskommunene 10. januar. For å få tilgang må du laste ned et personlig sertifikat. Mer informasjon om personlig sertifikat kommer i et eget brev. Når du har fått tilgang til EVA kan du begynne å legge inn grunnlagsdata og listeforslag. 

Vi ser frem til et godt samarbeid med dere i året som kommer.