Veiledere for valggjennomføring

God valggjennomføring bygger på gode forberedelser. Valgdirektoratet har derfor utformet veiledere   knyttet til bruk av EVA-applikasjonene og fysisk sikring av lokaler og teknisk utstyr i forbindelse med kommunenes og fylkeskommunenes valggjennomføring. 

Veilederne inneholder tekniske krav til bruk av applikasjonene og anbefalte sikkerhetstiltak på følgende områder:

  • Teknisk veileder i bruk av EVA Admin for kommuner og fylkeskommuner
  • Teknisk veileder i bruk av EVA Skanning for kommuner og fylkeskommuner
  • Veileder for fysisk sikring av lokaler og teknisk utstyr.

En trygg og sikker valggjennomføring forutsetter at kommuner og fylkeskommuner følger veilederne i sin valggjennomføring.

Teknisk veileder i bruk av EVA Admin for kommuner og fylkeskommuner v1.1.pdf

Teknisk veileder EVA Skanning v1.1.pdf

Veileder for fysisk sikring av lokaler og teknisk utstyr v1.1.pdf