Veileder til forsendelse av forhåndsstemmer

Posten Norge AS har utarbeidet en veileder om forsendelse av forhåndsstemmer. I veilederen er det to rutinebeskrivelser: én for forsendelse til og med onsdag 4. september og én for forsendelse de to siste dagene i forhåndsstemmeperioden. Veilederen kan du laste ned her. Du finner den også under praktisk valggjennomføring på området veiledere og maler.