Valgmedarbeiderportalen har fått ny forside!

Valgdirektoratet er i gang med å legge om Valgmedarbeiderportalen. I første omgang har vi kun endret forsiden, som nå fremstår i ny drakt. Innholdet på portalen for øvrig er det samme som før.

Den største endringen på forsiden, bortsett fra at den har fått et enklere og renere utseende, er at man nå får opp temaene direkte på forsiden når man klikker på de ulike fasene. Vi har dermed fjernet et nivå i hierarkiet, noe som forhåpentligvis fører til mindre klikking fram og tilbake på siden og gjør den enklere å navigere i.

Vi kommer nå til å arbeide videre med å utvikle portalen parallelt med valggjennomføringen i 2019. Den flunkende nye portalen vil være klar til stortings- og sametingsvalget 2021.