Tilgjengelighet ved valg

Under praktisk valggjennomføring ligger det nå et dokument med den viktigste informasjonen knyttet til tilgjengelighet ved valg. Her står det informasjon om tilgjengelighet til og i valglokalet og om hvordan valgfunksjonæren kan assistere i valglokalet. Det står også noe om hvordan vi informerer velgerne og brukerorganisasjonene om tilgjengelighet ved valg, samt lenker til alt materialet Valgdirektoratet har publisert rundt tilgjengelighet.