Takk for innsatsen!

Valgdirektoratet vil takke alle kommuner og fylkeskommuner for godt gjennomført kommunestyre- og fylkestingsvalg i år. Alle kommuner og fylkeskommuner har gjort en formidabel jobb - dette arbeidet kan vi være stolte av.

Selv om valgavviklingen er sluttført, håper vi at dere alle deltar i de ulike evalueringer som er sendt ut. Direktoratet informerer også om at vi har ulike spørreundersøkelser ute som går direkte til velgere. Du kan lese mer om disse her.

Valgdirektoratet vil i perioden fremover arbeide med evaluering av overståtte valg og forberedelser til stortingsvalg i 2021. Deres innspill via spørreundersøkelser og evalueringer er svært viktig for oss i dette arbeidet. Vi håper derfor så mange som mulig bidrar.