Sertifikat til EVA

​Den 10. januar blir EVA gjort tilgjengelig for brukere. Alle som skal ha tilgang til valgadministrasjonssystemet EVA, må installere et sertifikat og opprette en bruker i systemet.

Brukersertifikatet fungerer som en ekstra sikring om at det er bare er de brukerne valgansvarlig har valgt ut som har tilgang til EVA .

Valgdirektoratet har opprettet brukere i EVA for valgansvarlige og stedfortredere i hver kommune og fylkeskommune. Disse har fått tilsendt en e-post med informasjon om sertifikat og passord. I vedlagte fil kan du lese det utsendte brevet uten den unike informasjon knyttet til den enkelte kommune eller fylkeskommune.

Brev om sertifikat til EVA.pdf