Publisering av møtebøker

Møtebøkene for kommunestyre- og fylkestingsvalget skal publiseres på valgresultat.no. Det er kun de endelige og godkjente møtebøkene som legges ut. Det vil si de signerte møtebøkene.

Kommuner og fylkeskommuner skal laste opp sine signerte møtebøker via en løsning på Valgmedarbeiderportalen.

For kommunene dreier det seg om to møtebøker:

  • Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget
  • Valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget

Kommuner som har gjennomført manuelt valgoppgjør som følge av at kandidater ikke er valgbare, må også legge ved resultatet av dette manuelle oppgjøret. Det kan skannes som et vedlegg til møteboka. 

Fylkeskommunene må laste opp en møtebok:

  • Fylkesvalgstyrets møtebok (del 2) for fylkestingsvalget

Hvordan laste opp møtebøkene

Vi er straks ferdige med å utvikle den tekniske løsningen for opplasting, og sender ut ny informasjon til valgansvarlige når alt er klart.

 

Valgdirektoratet er i tildelingsbrevet for 2019 bedt om å legge til rette for publisering av signerte møtebøker fra alle kommuner og fylker.