Prøvevalg til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Den 12. juni er det prøvevalg for alle kommuner. Den 13. juni er det prøvevalg for alle fylkeskommuner og Oslo (valg til bydelsutvalg). Med gjennomføring av prøvevalg kan kommunene og fylkeskommunene få testet sine reelle grunnlagsdata i EVA, få øvet seg på valggjennomføring med manuell opptelling, samt følgende funksjoner i EVA:

Kommuner:

  • Pålogging
  • Kontrollere sine lokale grunnlagsdata
  • Øve på å gjennomføre stemmegivnings- og opptellingsfaser
  • Foreta valgoppgjør i henhold til regler for kommunestyrevalg
  • Rapportering av resultater til valgresultat.no

Fylkeskommuner:

  • Pålogging
  • Øve på manuell kontrolltelling
  • Foreta valgoppgjør
  • Gjennomgang og kontroll møtebok

Prøvevalget vil være en god anledning for kommunene og fylkeskommunene til å trene på både rutiner og prosedyrer ved bruk av EVA.

Prøvevalget er i et eget miljø i EVA, og det vil være en kopi av de dataene som kommunene har lagt inn ordinært i EVA innen 4. juni. Linken til prøvevalget er: https://provevalg-eva.valg.no Merk! Dette miljøet blir KUN benyttet til gjennomføringen av prøvevalget. Miljøet er tilpasset noe, slik at vi sikrer at alle kan fullføre en valggjennomføring.  Alle kommuner har derfor maks to kretser. Alle fylkeskommuner skal ferdigstille opptelling i kun to kommuner.

Hvor mange bør delta i prøvevalget?

Direktoratet anbefaler at kommunene og fylkeskommunene her minst 2 brukere i EVA til gjennomføring av prøvevalget, og delta gjerne med flere. Flere brukere gjør prøvevalget mer lik en ordinær valggjennomføring, og bidrar til at flere føler seg trygge på rutinene og aktivitetene i EVA.

Tidsbruk

Onsdag 12. juni: prøvevalg KUN for kommuner. Valgdirektoratet åpner EVA-miljøet kl. 09.00 og stenger det kl. 15.00. Det vil ikke være anledning til å jobbe videre med prøvevalget før eller etter disse tidspunktene.

Torsdag 13. juni: prøvevalg KUN for fylkeskommuner og Oslo (valg til bydelsutvalg). Valgdirektoratet åpner EVA-miljøet kl. 09.00 og stenger det kl. 18.00. Det vil ikke være anledning til å jobbe videre med prøvevalget etter dette tidspunktet.

Treningsvalget vil være åpent og tilgjengelig som vanlig. 

Oppgaver

Oppgavesettene for hvordan kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre prøvevalget finner du her:

Kommunestyrevalg

Oppgaver for kommunene

Fylkestingsvalg

Oppgaver for fylkeskommunene

Valg til bydelsutvalg i Oslo

Oppgaver for Oslo

Dersom du har spørsmål vedrørende prøvevalget, kan du ta kontakt med brukerstøtten på hjelp@valg.no, telefon 21 49 62 40 (brukerstøtte for kommunene) eller 21 49 62 41 (brukerstøtte for fylkeskommunene). Under selve prøvevalget er brukerstøtten åpen fra kl. 09.00 til kl. 15.30 (merk: til klokken 18 for brukerstøtte til fylkeskommunene).