Prøvevalg for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

21. august er det prøvevalg for alle kommuner. 22. august er det prøvevalg for alle fylkeskommuner og Oslo (valg til bydelsutvalg). Ved å gjennomføre prøvevalg kan kommunene og fylkeskommunene få testet sine reelle grunnlagsdata i EVA, oppsett av skanningutstyr og få øvd seg på valggjennomføring med maskinell opptelling.

Kommuner vil få øve på:

 • Pålogging og kontroll av lokale grunnlagsdata
 • Gjennomføring av stemmegivnings- og opptellingsfaser i EVA Skanning-applikasjonene og i EVA Admin
 • Manuell registrering av rettelser i EVA Admin
 • Gjennomføring av stikkprøvekontroll
 • Å foreta valgoppgjør i henhold til regler for kommunestyrevalg
 • Rapportering av resultater til valgresultat.no

Fylkeskommuner vil få øve på:

 • Pålogging
 • Å foreta kontrolltelling av kommunens telling
 • Skanning, verifisering og overføring av kontrolltelling fra EVA Skanning til EVA Admin
 • Gjennomføring av stikkprøvekontroll
 • Å foreta valgoppgjør i henhold til regler for kommunestyre- og fylkestingsvalg
 • Gjennomgå og kontrollere møtebok (del 2) fra EVA Admin
 • Rapportering av resultater til valgresultat.no

Prøvevalget vil være en god anledning for kommunene og fylkeskommunene til å trene på både rutiner og prosedyrer ved bruk av EVA.

Prøvevalget er i et eget miljø i EVA, og er oppdatert med godkjente listeforslag o.l. med utgangspunkt i hva kommunen hadde lagt inn i EVA Admin per 1. august 2019. Linken til prøvevalget er: https://provevalg-eva.valg.no Merk! Dette miljøet blir KUN benyttet til gjennomføringen av prøvevalget. Prøvevalget skal simulere valgarbeidet i kommunene og fylkeskommunene knyttet til EVA Skanning og EVA Admin på valgdagen, men har en begrenset geografi. Det betyr at kommuner maksimalt vil ha to kretser på valgting, mens fylkeskommunen har to gjenstående kommuner som må fullføres før det foretas valgoppgjør.

EVA Skanning vil 21. og 22. august peke mot prøvevalget. I denne perioden vil det ikke være mulig å teste EVA Skanning mot treningsvalget.

Hvor mange bør delta i prøvevalget?

Valgdirektoratet anbefaler at kommunene og fylkeskommunene har minst 2 brukere i EVA til gjennomføring av prøvevalget, og delta gjerne med flere. Flere brukere gjør prøvevalget mer lik en ordinær valggjennomføring, og bidrar til at flere føler seg trygge på rutinene og aktivitetene i EVA.

Tidsbruk

Onsdag 21. august: prøvevalg KUN for kommuner. Valgdirektoratet åpner prøvevalgmiljøet kl. 09.00 og stenger det kl. 16.00. Det vil ikke være anledning til å jobbe videre med prøvevalget før eller etter disse tidspunktene.

Torsdag 22. august: prøvevalg KUN for fylkeskommuner og Oslo (valg til bydelsutvalg). Valgdirektoratet åpner EVA-miljøet kl. 09.00 og stenger det kl. 16.00. Det vil ikke være anledning til å jobbe videre med prøvevalget etter dette tidspunktet.

Oppgaver

Oppgavesettene for hvordan kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre prøvevalget finner du her:

Kommunestyrevalg

Oppgaver for kommunene

Fylkestingsvalg

Oppgaver for fylkeskommunene

Valg til bydelsutvalg i Oslo

Oppgaver for Oslo

Forberedelser

I vedlagte oppgavehefter finnes en egen seksjon som heter «Forberedelser». Vi ber alle om å lese og gjennomføre nødvendige forberedelser slik de er beskrevet i oppgaveheftene.

Hjelp

Dersom du har spørsmål vedrørende prøvevalget, kan du ta kontakt med brukerstøtten på hjelp@valg.no, telefon 21 49 62 40 (brukerstøtte for kommunene) eller 21 49 62 41 (brukerstøtte for fylkeskommunene). Brukerstøtten er åpen fra kl. 08.00 til kl. 16.00.