Påminnelse om regelverket rundt tilgjengelighet

Valgdirektoratet har fått tilbakemeldinger fra velgere om at de har blitt nektet å ha med seg ekstra hjelper inn i valgavlukket. Vi minner om at dette kan være tillatt. Velgere med fysisk og psykisk funksjonshemming kan selv peke ut en ekstra hjelper. Valgansvarlige må i hvert tilfelle vurdere om velger har denne rettigheten. Hvis det er tvil om vilkårene er oppfylt, bør man la tvilen komme velgeren til gode. Vær oppmerksom på at blinde og svaksynte har krav på å ha med seg en ekstra hjelper inn i valgavlukket. Det er derfor ikke nødvendig å foreta en vurdering i disse tilfellene.


Informasjon om tilgjengelighet for velgere finner du på valg.no og i vår veileder på valgmedarbeiderportalen.