Ny versjon av EVA Skanning

EVA Skanning skal installeres på nytt før valget 9. september.

Valgdirektoratet og leverandørene av teknisk støtte bistår kommunene ved reinstallasjon.

Årsaken til reinstallasjonen er oppgradering av systemet etter feilretting. Den nye versjonen av EVA Skanning har utbedret en feil knyttet til papirstopp i skanningen, hvor det ikke var mulig å fastslå sist skannede stemmeseddel.

Dette gjelder ikke bestemte modeller av skannere, men antall stemmesedler som behandles og kapasiteten/hastigheten på maskinene som tolker stemmesedlene.

De kommunene som skanner må raskest mulig planlegge reinstallasjon, og evt. kontakte sin leverandør av teknisk støtte for å avtale nødvendig bistand. I tillegg bistår Valgdirektoratet med brukerstøtte og tekniske avklaringer ved behov.

Samtlige installasjoner må testes etter oppdatering for å sikre at reinstallasjonen er vellykket. Detaljert informasjon om re-installasjon og test sendes alle berørte kommuner og fylkeskommuner.

Oppdater informasjon i EVA

For å kunne gi beste støtte og veiledning gjennom valgperioden trenger Valgdirektoratet oppdaterte opplysninger i EVA Admin. Vi ber alle kommuner om å oppdatere opplysningene om skanning i grunnlagsdata innen kl 12.00 fredag 23. august

Ny versjon og tilhørende installasjonsveiledning blir publisert på distribusjonssiden for Eva Skanning i løpet av fredag 23. august.

For spørsmål, ta kontakt med brukerstøtte.