Nå er utleggingmanntallet klart

Nå er utleggingsmanntallet klart

Manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn i hver kommune.

 Utleggingsmanntallet finnes i to versjoner:

  • Ett som er kretsfordelt og så alfabetisert
  • Ett som er alfabetisert for hele kommunen.

Hvilke som legges ut for offentlig ettersyn er opp til kommunen å bestemme selv.

Du finner utleggingsmanntallet i EVA under menypunktet «Alle rapporter – manntall». Her ligger utleggingsmanntallet klart for utskrift.