Mottak av tilsendte forhåndsstemmer på valgdagen

For at mottak av forhåndsstemmer på mandag skal foregå mest mulig enkelt og effektivt, er det viktig at Posten sin kontaktperson i kommunen:

  • er tilgjengelig fra mandag (valgdagen) klokken 08.00 for å ta imot forsendelse av forhåndsstemmer
  • undersøker om det er riktig mottakerkommune på alle forhåndsstemmene i esken så snart disse er mottatt fra Posten
  • tar kontakt med sin kontaktperson i Posten så raskt som mulig hvis man mottar en feilsending, slik at dette kan redistribueres