Mottak av stemmer til valg til bydelsutvalg i Oslo

På Oslo sine nettsider: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/valg-2019/slik-stemmer-du/ står det hvordan velgere skal gå frem for å kunne stemme til valg til bydelsutvalget. Hvis velgeren selv ikke har med seg en bydelsstemmeseddel, så skal de benytte et blankt ark og skrive hvilken bydel det gjelder og hvilket parti de skal stemme på.

Vedlagt ligger en kopi av en avkryssingsstemmeseddel for valg til bydelsutvalg i Oslo som kan benyttes hvis kommunene ønsker å skrive ut dette og legge det på sine forhåndsstemmelokaler. Velgere kan også skrive ut avkryssingsstemmeseddelen og ta med seg til forhåndsstemmelokalet. Dette arket kan stemples på baksiden.