Møtebøkene er nå tilgjengelige

Møtebøkene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt, og kan tas ut via EVA. Det har ikke skjedd noen endringer i møtebøkene siden 2015, men nøkkeltall vises nå på side to. Veiledninger ligger tilgjengelig på Valgmedarbeiderportalen.

Veiledning til stemmestyrets møtebok finnes her.
Veiledning til valgstyrets møtebok finnes her.
Veiledning til fylkesvalgstyrets møtebok finnes her.

Mal for møtebok del 1 for fylkesvalgstyret finnes her.

 

Hvis stemmestyret ikke har tilgang til EVA i valglokalet, kan man skrive ut en tom møtebok fra EVA som kan distribueres til stemmestyrene.