Månedsbrev september

Her får du siste nytt og informasjon om hva som skjer i september. Valgdirektoratet ønsker alle kommuner og fylkeskommuner lykke til med siste innspurt av valggjennomføringen.

Treningsvalg
Treningsvalgene er tilgjengelig frem til klokken 23.00 den 6. september.

Brukerstøtte
Fra og med mandag 2. september har brukerstøtten utvidede åpningstider. Se de nye åpningstidene her.

Vi minner om at vi jevnlig oppdaterer spørsmål og svar og at det er rutinebeskrivelser, brukerveiledninger og annen nyttig informasjon i valgmedarbeiderportalen.

EVA Skanning
Prøvevalget ga indikasjoner på at mange kommuner bruker ikke-sorte stempler som gir svake stempelavtrykk. Med dagens innstillinger for skannere førte dette til at mange stemplede stemmesedler kom til verifisering på grunn av manglende stempel.

Stempelavtrykket på stemmeseddelen må være tydelig, og stempelfargen bør være svart. Dette for å unngå at stemmeseddelen sendes til manuell kontroll og verifisering. Dette gjelder uavhengig av om kommunen skanner stemmesedlene eller ikke.

I tillegg har Valgdirektoratet funnet en teknisk løsning som betyr en bedre lesing av stempelfeltet. Løsningen innebærer at kontrastnivå i skanningen av utsiden av stemmeseddelen justeres, og den maskinelle lesingen forbedres. Merk at det er kun for skanning av utsiden av stemmeseddelen at kontrastnivå skal justeres.

Kommuner som hittil ikke har opplevd problemer med maskinell lesing av stempelfeltet, trenger ikke å oppdatere skannerinnstillingene sine. Valgdirektoratet er nå i kontakt med de kommunene som har meldt fra om utfordringer med maskinell lesing av svake stempelavtrykk, og derfor har behov for å justere innstillingene i skanneren.

Spørsmål og svar om EVA Skanning kan du finne her.

I tillegg finner du nyttige tips og triks her.

Vi minner også om vår tidligere utsendte informasjon om EVA Skanning, som du kan lese igjen her.

Regelverk rundt tilgjengelighet
Valgdirektoratet har fått enkelte tilbakemeldinger fra velgere om at de har blitt nektet å ha med seg ekstra ledsager inn i valgavlukket. Vi minner om at dette er tillatt og at blinde og svaksynte har krav på å ha med seg en ekstra ledsager inn i valglokalet. Det er derfor ikke nødvendig for stemmemottaker å foreta en vurdering i disse tilfellene. For å sørge for at alle velgere føler seg ivaretatt, bør også dette være et lavterskeltilbud for velgere som mener at de har dette behovet. For mange vil det kunne oppleves som en økt trygghet i stemmegivningsprosessen.

Informasjon om tilgjengelighet for velgere finner du på valg.no og i vår veileder på valgmedarbeiderportalen.

Valgmateriell
Det er fremdeles anledning til å etterbestille valgmateriell. Ta kontakt via hjelp@valg.no ved behov.

Valglokaler.no
Valglokaler.no er oppdatert for årets valg. Valgdirektoratet oppfordrer fremdeles kommuner til å gå inn på nettsiden og sjekke at informasjonen knyttet til egne valglokaler stemmer.

Kunngjøring valgdagen(e)
En kunngjøring om valgdagen(e) blir sendt ut fredag 6. september. Kunngjøringen skal nå alle innbyggere og annonseres derfor i aviser som er listeført i Difi for statsannonsering. Dette er både nettaviser, og riksaviser og lokalaviser på papir. I tillegg informerer vi om dette valg.no.

Evaluering av tilgjengelighet ved valg
På fredag sendte direktoratet ut informasjon om evaluering av tilgjengelighet ved valg. Evalueringen skal inneholde intervjuer med velgere og kommuner, samt observasjon i forhåndsstemme- og valgtingslokaler. For mer informasjon om dette, les her.

Forsendelse av forhåndsstemmer
Materiellet som forhåndsstemmene skal sendes i på torsdag og fredag er sendt ut fra Posten, så alle kommuner bør sjekke om dette har kommet frem. Dette materiellet skal være mottatt innen utgangen av morgendagen. Det også er viktig at så snart man har mottatt forhåndsstemmene fra Posten på mandag, at man undersøker at man er riktig mottakerkommune av alle forhåndsstemmene i esken. Dersom man mot formodning mottar en feilsending, må man ta kontakt med sin kontaktperson i Posten så raskt som mulig, slik at dette kan redistribueres.
Vi minner om at vi har publisert en veileder om forsendelse av forhåndsstemmer. Den kan du lese her.

Forsøk med digitale valgkort
18 kommuner deltar i forsøket med digitale valgkort. Alle kommuner kan få velgere med digitalt valgkort i sine valglokaler. Vi minner om vår veileder som beskriver hvordan digitale valgkort skal benyttes i stemmegivningen.

Manntall på valgdagen(e)
Papirmanntallet blir tilgjengelig fra og med lørdag 7. september. Husk at du må prøve alle forhåndsstemmegivninger som finnes i EVA før du får tilgang til papirmanntallet.

Kommuner med elektronisk manntall må huske å prøve alle forhåndsstemmegivninger som finnes i EVA før valgting åpner.
Valgoppgjør
Valgdirektoratet vil minne alle kommuner om at det ikke er mulig å få ut mandat- og kandidatkåring fra EVA Admin før etter sent innkomne forhåndsstemmer er talt opp. I henhold til valgloven § 10-1 (1) skal alle forhåndsstemmer som mottas frem til dagen etter valgdagen kl. 17 godkjennes. Opptelling av disse stemmegivningene kan derfor startes først tirsdag 10. september klokken 17. Når denne opptellingen er ferdigstilt kan man foreta valgoppgjør og få de endelige resultatene. Vi oppfordrer alle valgansvarlige til å orientere sitt valgstyre om dette.

Tidsfrister i september
6. september – Forhåndsstemmegivningen innenriks avsluttes
6. september – Kunngjøring av tid og sted for stemmegivning på valgdagen
6. september – Treningsvalgmiljøene stenges kl. 23.00
9. september – Valgdag er 9. september
9. september – Offentliggjøring av valgresultater eller prognoser tidligst kl. 21
10. september – Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt
16. september – Klage over forberedelsen og gjennomføringen av valget