Månedsbrev - mars

Opplæring

Mandag 4. mars går startskuddet for kommunenes opplæringssamlinger. Det er cirka 900 valgansvarlige som deltar på samlingene, som går over to uker. Praktisk informasjon, presentasjoner og program er allerede sendt ut til deltakerne. Vi gleder oss veldig til å ta imot alle sammen!

Den 19. februar avholdt Valgdirektoratet for første gang et direktesendt webinar. Webinaret var hovedsakelig for helt ferske valgansvarlige, men alle valgansvarlige var velkomne til å delta. Målet er å gi nye valgansvarlige grunnleggende kunnskap om valggjennomføring før opplæringssamlingene på Gardemoen. Vi takker for deres deltakelse på webinaret, og for de mange gode spørsmål som ble sendt inn til vår brukerstøtte. Opptak av webinaret er tilgengelig i valgmedarbeiderportalen, på opplæringssiden.

I februar holdt Valgdirektoratet første opplæringssamling for fylkeskommunene. Fylkeskommunene fikk informasjon om forberedelsesfasen, i tillegg til gruppearbeid i EVA og om bruken av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i valggjennomføringen. 

EVA

Onsdag 6. mars, etter kl. 15.30, vil Valgdirektoratet gjøre følgende arbeid i EVA:

 • Slette eksisterende manntall, og importere nytt manntallsutkast
 • Oppdatere kretsinformasjon i EVA etter mottatte filer fra Skatteetaten:
  • Kretser som er fjernet skal slettes
  • Kretser som er renummerert må redigeres
  • Kretser som har nytt navn må endres
  • Nye kretser må registreres

Dette arbeidet vil gjøres hver måned frem til og med juni. Merk at det tar noe tid fra oppdateringer i matrikkelen til oppdateringen er synlig i EVA Admin. Direktoratet anbefaler at kommunene foretar noen manntallsøk for å sjekke at personer ligger i rett krets/kommune når dere ser at oppdateringen er gjort i EVA Admin.

NB! Frist for å gjøre vedtak i endringer av antall stemmekretser, er 31.mars i valgåret.

Utvidede frister for bestillinger av valgutstyr og valgmateriell

Dersom din kommune trenger nytt valgutstyr begynner det å haste med bestillingen. Siste sjanse for å bestille valgutstyr i nettbutikken er i dag, 1. mars. Dersom dere har behov for valgutstyr, som blant annet valgurner, valgavlukker og lignende, kan du finne dette på www.valgutstyr.no. Har dere spørsmål, er det bare å sende en henvendelse per epost til valg@bico.no. Bico vil være tilstede på opplæringssamlingene på Gardermoen, dersom noen ønsker å se på og få mer informasjon om valgutstyret.

Valgdirektoratet har mottatt bestillinger av valgmateriell, og minner om mulighet for å gjøre etterbestillinger helt frem til uken før valget. For etterbestillinger: ta kontakt med brukerstøtten (hjelp@valg.no eller telefon: 21 49 62 40). 

Bruk nye kommune- og fylkesnummer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som at kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen fra 1.1. 2020 allerede har funnet sted.

Vår brukerstøtte har fått en del spørsmål om hvorfor man må ta i bruk nye kommune- og fylkesnummer selv om kommunen ikke er direkte påvirket av kommune- og regionreformen. Dette er fordi EVA Admin er bygget opp etter ny kommune- og fylkesstruktur. Du finner bare det nye fylkeskommune- og kommunenummeret i EVA.

Dette får noen praktiske konsekvenser, for eksempel i forbindelse med trykk av stemmesedler. Når trykkeriet henter ut trykkfiler fra EVA Admin er det det nye kommunenummeret eller fylkeskommunenummeret som ligger ved. Dersom trykkeriet får bestillinger fra dere knyttet til det gamle kommunenummeret eller fylkeskommunenummeret vil dette ikke stemme overens med informasjonen i filene trykkeriet henter ut.

Tidsfrister i mars

 • Fredag 1. mars – Frist for å bestille valgutstyr
 • Torsdag 7. mars – Frist for å bestille buypasskort for valgmedarbeidere.