Månedsbrev juli

Opplæring

Vi minner om e-læringskursene som kan benyttes i opplæring av valgmedarbeidere. Du finner dette og andre opplæringsressurser på vår opplæringsside i Valgmedarbeiderportalen.

EVA

Grunnlagsdata i EVA Admin låses 1. juli. Da importeres det endelige manntallet. Det er ikke lenger anledning for kommunene å gjøre endringer i sine grunnlagsdata etter dette.

Utleggingsmanntallet blir tilgjengeliggjort i EVA Admin den 10. juli. Utleggingsmanntallet er en rapport som kan tas ut fra EVA. Hvordan dette gjøres, finner du i brukerveiledningen. Det er ikke lov å publisere utleggingsmanntallet på internett.

10. juli kan man også begynne å registrere tidligstemmegivninger i EVA. Les om registrering av tidligstemmer i EVA i vår brukerveiledning.

Treningsvalget er tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner frem til valget avholdes.

EVA Skanning

Valgdirektoratet er i ferd med å utarbeide mer informasjon knyttet til EVA Skanning, blant annet stikkprøvekontroll. Vi kommer tilbake til dette i en egen utsendelse i august.

Produksjonsversjonen av EVA Skanning er tilgjengelig senest 15. juli på distribusjonssiden for EVA Skanning.

Valgmateriell

Hovedbestillingen for valgmateriell er nå distribuert og alle kommuner skal ha mottatt sitt valgmateriell. Det er mulig å etterbestille valgmateriell helt fram til valgdagen. Ta kontakt med brukerstøtten dersom du ønsker å etterbestille via hjelp@valg.no eller på telefon 21 49 62 40.

Mottak av stemmesedler

Trykkeriet er i gang med utsendelse av stemmesedler. Pass på at mottaksadresse er korrekt og at det er noen tilstede for å ta imot leveringen.

Prøvevalg

Det blir prøvevalg for kommuner som skanner og alle fylkeskommuner den 21. og 22. august. Direktoratet sender ut egen informasjon om prøvevalgene i august måned. Det er ikke nødvendig å forberede noe i forkant. Valgdirektoratet vil opprette et eget miljø for prøvevalget og ta utgangspunkt i informasjon som ligger i EVA Admin pr 1. august.

Prøvevalget er en viktig test av egne rutiner og sikkerhet hos kommunene og fylkeskommunene, og vi oppfordrer derfor til bred deltakelse.

Filmer og grafiske elementer

Valgdirektoratet har laget flere informasjonsfilmer og illustrasjoner for valginformasjon til velgerne. Dette skal brukes på valg.no, sosiale medier, utendørsannonsering i utvalgte byer, nettaviser og andre digitale flater. Materiellet som benyttes til valginformasjon til velgerne er tilgjengelig for nedlasting på valgmedarbeiderportalen sammen med de andre grafiske hjelpemidlene.

Kommuner og fylkeskommuner kan benytte materiellet i sine kanaler for å nå flest mulig velgere.

Retningslinjer for bruk av materiellet må overholdes. Disse står nærmere beskrevet på den samme siden. Valgdirektoratet starter sin annonsering i forbindelse med oppstart av forhåndsstemmeperioden.

Annet

Skjema for søknad om innføring i manntall finnes tilgjengelig på valg.no.

I tillegg finner du oversikt over adresser til valgstyrene her i valgmedarbeiderportalen.

Tidsfrister i juli

1. juli – Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter

1. juli – Tidligstemmegivningen starter

10. juli – Endelig manntall blir gjort tilgjengelig i EVA