Månedsbrev august

Prøvevalg

Onsdag 21. august er det prøvevalg med maskinell opptelling (skanning) for alle kommuner. Torsdag 22. august er det prøvevalg (skanning) for fylkeskommunene og Oslo. Vi ønsker at så mange som mulig deltar, og ber dere derfor holde av denne dagen. Det er ikke noe i veien for at kommuner som teller manuelt deltar onsdag den 21. august. Særlig kommuner som ikke deltok ved prøvevalg (manuell opptelling) i juni, oppfordres til å delta.

Direktoratet sender ut egen informasjon om prøvevalgene cirka en uke i forkant. Dette legges på «viktig informasjon» på valgmedarbeiderportalen, og sendes samtidig som epost til de som abonnerer på informasjon og valgansvarlige med delegert myndighet. Der får du all informasjon du trenger om prøvevalget, blant annet med lenke til prøvevalgmiljøet som dere skal jobbe i og oppgavehefte dere skal løse. I prøvevalgsmiljøet legges informasjon fra EVA Admin per 1. august inn. Det er ikke nødvendig å forberede noe i forkant.

Prøvevalget er en viktig test av egne rutiner og sikkerhet hos kommunene og fylkeskommunene, og vi oppfordrer derfor til bred deltakelse.

Stemmesedlene

Stemmesedlene skal være mottatt i alle kommuner senest mandag 12. august. Det er produsert til sammen mer enn 70 millioner stemmesedler for de ulike kommune- og fylkestingsvalgene og det er viktig å påse at stemmesedlene ikke avviker fra de krav valgforskriften setter. Valgdirektoratet oppfordrer alle kommuner om å gå gjennom og sjekke trykkvaliteten på stemmesedlene når disse er mottatt.

EVA Skanning

Det har blitt sendt ut informasjon om oppdatering av skannerinnstillinger for å optimalisere lesing av stemmesedler. Informasjonen er sendt til de som er oppført som skanningansvarlig i EVA.

Valglokaler.no

Valglokaler.no er oppdatert for årets valg. Valgdirektoratet oppfordrer alle kommuner til å gå inn på nettsiden og sjekke at informasjonen knyttet til egne valglokaler stemmer. Spesielt ber vi om at dere undersøker om koordinatene til stemmestedene viser til riktig sted.

Brev om forsendelse av forhåndsstemmer og brev om hemmelig adresse

Tidlig i juli sendte vi ut en melding på VMP om forsendelse av forhåndsstemmer og om hemmelig adresse uten at brevene ble lagt ved meldingen. Disse er nå lastet opp og tilgjengelig i den opprinnelige meldingen.

Punktskrift

Klistrelapper med punktskrift til stemmeseddelbokser i valgavlukket kan bestilles her: Blindeforbundets trykkeri, tlf 55 54 69 10 eller e-post: trykkeriet@blindeforbundet.no

Valgkort

Alle valgkort er nå sendt ut til velgerne, både papirkort og digitale valgkort. Det er 18 kommuner som deltar i forsøket med digitale valgkort, men alle kommuner kan få velgere med digitalt valgkort i forhåndsstemmeperioden. På valgmedarbeiderportalen blir det lagt ut en veileder som beskriver hvordan digitale valgkort skal benyttes i stemmegivningen.

Tidsfrister i august

11. august – tidligstemmegivning avsluttes

12. august - forhåndsstemmegivning innenriks starter

21. august - prøvevalg skanning for kommuner

22. august – prøvevalg skanning for fylkeskommuner

30. august – forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes