Klart for opplasting av møtebøker

Møtebøkene kan nå lastes opp via Valgmedarbeiderportalen. Vi ber derfor om at alle kommuner og fylkeskommuner skanner sine signerte møtebøker og laster dem opp som beskrevet nedenfor innen 27. september.

Det er kun valgansvarlige med delegert fullmakt som har adgang til å laste opp møtebøker.

Kommunene skal laste opp to møtebøker:

  • Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget
  • Valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget

Kommuner som har gjennomført manuelt valgoppgjør som følge av at kandidater ikke er valgbare, må også legge ved resultatet av dette manuelle oppgjøret. Det kan skannes sammen med møteboka slik at alt kommer i én fil med det manuelle oppgjøret til slutt.

Fylkeskommunene skal laste opp én møtebok:

  • Fylkesvalgstyrets møtebok del 2 for fylkestingsvalget

Når alle kommuner og fylkeskommuner har rapportert blir møtebøkene tilgjengelige på valgresultat.no.

 

Fremgangsmåte:

  1. Klikk på lenken "Last opp møtebok" som ligger nederst på forsiden av Valgmedarbeiderportalen.
  2. Logg inn via ID-portalen på samme måte som ved pålogging til EVA
  3. Velg lenken "Last opp" nederst på forsiden
  4. Kryss først av for hvilken møtebok som skal lastes opp
  5. Velg riktig fil ved å benytte "Velg fil".
  6. Trykk på "Fullfør"

Gjenta de tre siste punktene dersom flere møtebøker skal lastes opp.

Ta kontakt med brukerstøtten dersom dere har spørsmål.