Informasjon om EVA Skanning ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Frem mot kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 har Valgdirektoratet utviklet en ny tolkningsmotor for EVA Skanning. Målet med tolkningsmotoren er å ivareta en maskinell opptelling som er i overensstemmelse med regelverket, samt ivaretakelsen av kravene til sikkerhet i opptellingen.

Tolkningsmotoren er utviklet slik at den leser og tolker innholdet i de lesbare feltene på stemmeseddelen, og alle tilfeller av tvil i denne prosessen skal sendes til manuell håndtering og eventuell verifisering.

Det må presiseres at det alltid skal være gjennomført en foreløpig manuell opptelling av alle stemmesedlene, før den maskinelle opptellingen starter. 

Hva kan kommunene og fylkeskommunene forvente av løsningen?

Eva Skanning leser og håndterer alle stemmeseddeltyper og stemmeseddelrettelser korrekt innenfor de rammene som er gitt i veileder på stemmeseddelen.

ENDRINGER PÅ STEMMESEDDELEN

KRYSS

I henhold til veileder på stemmeseddelen kan en velger gi en eller flere kandidater en personstemme ved å sette et merke ved kandidaten. EVA Skanning leser og tolker de markeringer som velger har gjort i ruten for dette. Merk at EVA skanning kun leser det som står innenfor ruten for personstemmer. For å sikre at velgers hensikt med endringen blir ivaretatt godtar EVA Skanning et tydelig merke i ruten, som for eksempel kryss, hake og lignende. Avvik fra dette skal komme til manuell verifisering. Valgstyret må da foreta den endelige vurderingen om endringen som er gjort skal godkjennes som en avgitt personstemme i henhold til regelverket.

Eksempel på markeringer som EVA Skanning tolker:

I enkelte spesielle tilfeller kan velger ha gjort endringer som ikke faller innenfor de felt som EVA Skanning leser. Variasjonsmulighetene her er mange, men eksempler er store kryss eller haker som går over større deler av stemmeseddelen. For å sikre velgers intensjon med markeringen, må det sikres at disse sedlene kommer til manuell verifisering. Dette gjøres ved å sette et merke over et av sifrene i stemmeseddelnummeret på stemmeseddelen med en mørk sprittusj under den foreløpige manuelle opptellingen. Markerer du slik vil alle disse sedlene komme til manuell verifisering ved skanning av stemmeseddelen. OBS – pass på at det ikke ligger andre stemmesedler under seddelen du skal markere på grunn av gjennomslag fra sprittusjen.

Eksempel på rettelser som omtales over er:

SLENGERE

EVA Skanning leser håndskrift i henhold til eksemplet i veiledningen for utfyllingen av slengerfeltet på stemmeseddelen. Navnet på kandidaten må føres opp med tydelige blokkbokstaver. Det betyr at dersom du har en N som ser ut som en W, en A som har fått en ekstra strek, bokstaver som går over i hverandre, en L med kurve o.l, så kommer seddelen til manuell verifisering. Hvis velgeren har skrevet navnet i slengerfeltet i henhold til veiledningen på stemmeseddelen, vil EVA Verifiser foreslå kandidatnavn. Dette sørger for at den manuelle verifiseringen ikke tar unødig lang tid.

Rettinger i henhold til veiledningen vil gå gjennom uten å verifisere:

Eksempel på slenger hvor EVA Skanning foreslår navn på kandidat:

Eksempel på slenger hvor EVA Skanning ikke har klart å lese navnet:

PARTINAVN

EVA Skanning leser ikke feltet for partinavn på stemmeseddelen. For å sikre velgers hensikt med seddelen, må feltet kontrolleres under den manuelle opptellingen. I de tilfeller hvor velger har gjort endringer, så må stemmeseddelen sendes til manuell verifisering ved å sette et merke over et av sifrene i stemmeseddelnummeret på stemmeseddelen med en mørk sprittusj under den foreløpige manuelle opptellingen.

STEMPEL

Vi minner om at stempelet på seddelen må være tydelig, og ber alle kommuner om å sjekke at mengden med stempelsverte er tilstrekkelig og at de ikke går tom. Vi anbefaler kommunene å benytte svart stempel. Farge på stempeltrykket kan gjerne sammenlignes med linjene rundt stempelfeltet.

For kommuner som ikke skanner er det også viktig at stemplingen av stemmesedlene skjer slik som beskrevet over, da alle fylkeskommuner teller maskinelt med skannere. 

STIKKPRØVEKONTROLL

Valgdirektoratet har lagt ut en praktisk veileder til hvordan stikkprøvekontroll skal gjennomføres. Veiledningen finner du her. Spørsmål og svar vedrørende stikkprøvekontrollen finner du her.