Informasjon om digitale valgkort

I år har velgere i 18 kommuner fått digitalt valgkort. I forhåndsstemmeperioden kan velgerne stemme utenfor sin kommune, og dermed kan potensielt alle kommuner få velgere med digitalt valgkort. Vi har publisert en veileder som beskriver hvordan valgkortet fungerer, og hva stemmemottaker skal gjøre. Valgdirektoratet har blitt gjort oppmerksom på at det er noen håndskannere som ikke leser digitale skjermer, og dermed ikke kan skanne strekkoden på digitale valgkort på digitale flater. Dersom din kommune har håndskannere som ikke leser digitale flater må velger søkes opp manuelt i manntallet, og papirvalgkort skrives ut. 

Det er også mulig å se over innstillingene til skanneren, og eventuelt kontakte leverandøren for å avdekke mulige brukerfeil eller om det er innstillinger som kan endres for å tilpasse digitale flater.