Hva ligger i rollen delegert fullmakt?

​Det har blitt opprettet to nye roller i EVA, «delegert fullmakt kommune» og «delegert fullmakt fylkeskommune». Disse rollene fylles av de som kommunene/fylkeskommunene har utpekt som administrativt ansvarlige for valget. Rollene er opprettet for at Valgdirektoratet skal ha en oversikt over nøkkelpersoner for valggjennomføringen. Det er disse personene som mottar informasjon fra Valgdirektoratet i beredskapssituasjoner eller lignende.

Rollen «delegert fullmakt» har ingen systemfunksjonalitet i EVA. Rollen vil være synlig i EVA for vedkommende som har fått rollen tildelt, men den er ikke klikkbar. Det er bare Valgdirektoratet som kan oppdatere eller gjøre endringer på denne rollen i EVA. 

Kommunene/fylkeskommunene kan fremdeles endre eller legge til personer med rollen «valgansvarlig kommune» eller «valgansvarlig fylkeskommune» på egenhånd i EVA. 

Hvordan endre hvem som har rollen «delegert fullmakt»

Dersom en endring av valgansvarlig i kommunen/fylkeskommunen også innebærer at man ønsker å bytte den som har blitt utpekt som administrativt ansvarlig (Rollen «delegert myndighet»), må dette meldes inn eksplisitt via følgende rutine:

  1. Ta kontakt med Valgdirektoratet via hjelp@valg.no
  2. Kommunen/ fylkeskommunen vil få tilsendt svarbrev som skal påføres informasjon om ny person med delegert fullmakt og hvem som skal erstattes
  3. Svarbrevet skal signeres av øverste ansvarlig i kommunen og sendes som brevpost