Frist listeforslag kunngjort

I høst kunngjorde Valgdirektoratet at det var mulig å søke om tilskudd til informasjonstiltak og senere i valgåret vil vi kunngjøre i forbindelse med tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning og stemmegivning på valgdagen.

Disse kunngjøringene publiserer vi på utvalgte nettaviser, samt i riksaviser og noen større regionalaviser gjennom Difis ordning for statsannonsering. I tillegg informerer vi på valg.no om alle disse temaene, herunder også om listeforslag og fristen for innlevering av disse. Vi legger også ut poster om våre kunngjøringer på facebooksiden vår, Valg i Norge.

Det er kommunene som/kommunenes ansvar skal informere sine innbyggere, politiske partier og andre om viktige hendelser i valggjennomføringen, herunder frister. Dette står det mer om i valgloven, valgforskriften og valghåndboken. Det er opp til kommunene selv å velge hvilke kanaler de vil informere på.