Forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort

Velgere i 18 kommuner får digitalt valgkort ved høstens valg.

Stemmeberettigede i alle forsøkskommunene får en SMS med lenke til valgkortet når det er tilgjengelig. Lenken viser til digitale postkasser for velgere som benytter Digipost eller e-Boks. De som ikke har opprettet en digital postkasse får valgkortet sitt på en personlig side på valg.no. Alle velgerne må logge seg på via ID-porten for å få valgkortet sitt.

Velgere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlig, samt personer som ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får valgkortet på papir via brevpost.

Det er ingen endring i oppgaver for kommunene som deltar i forsøket. Det er fortsatt Valgdirektoratet som har ansvar for å gjennomføre utsending av valgkort. Digitale valgkort registreres på samme måte som valgkort på papir, ved bruk av håndskanner.

Følgende 18 kommuner skal delta i forsøket:

 • Bergen
 • Bodø
 • Fredrikstad
 • Færder
 • Gjøvik
 • Gloppen
 • Grimstad
 • Hamar
 • Lillesand
 • Skaun
 • Skien
 • Stjørdal
 • Tromsø
 • Ulstein
 • Vadsø
 • Vanylven
 • Vågan

Kommuner som ikke er med i forsøket må også være forberedt på å ta imot elektroniske valgkort dersom velgeren ønsker å avgi forhåndsstemme i en annen kommune. Valgansvarlige i kommuner som ikke er med i forsøket vil få all nødvendig informasjon på valgmedarbeiderportalen. Det er rundt 550 000 velgere i forsøkskommunene som vil motta valgkort elektronisk.

Informasjon til velgerne

Det er viktig at kommunene er godt informert om at velgerne får digitalt valgkort, og hvordan dette skal brukes. Forsøkskommunene får tilsendt informasjonsmateriell som skal publiseres i kommunens kanaler. I slutten av juni får kommunene tilsendt følgende:

 • Artikkel til publisering på kommunenes nettside
 • Tekst og bilde til sosiale medier
 • En kort animasjonsfilm
 • En plakat til å henge opp i valglokalene

Avisoppslag og omtale i lokale medier er viktig for å nå alle velgere, særlig de som ikke er aktive på sosiale medier/nett. Derfor får kommunene tilsendt materiell til å bruke for å få omtale i lokale aviser. Følgende sendes til forsøkskommunene i slutten av juni:

 • Pressemelding
 • Fakta om forsøket
 • Bilder/illustrasjoner
 • Spørsmål/svar-notat til intervjuer

Kommunene selv må sette opp en kontaktliste med aktuelle medier i sin kommune og ta kontakt med disse.

Relevant informasjon om forsøket publiseres på valgmedarbeiderportalen.

Testing

Testing av løsningen utføres i begynnelsen av juni og utføres internt i Valgdirektoratet, av valgansvarlige i forsøkskommunene og i en ekstern referansegruppe. Konseptet ferdigstilles 30. juni.

Valgdirektoratet og DIFI dekker alle kostnader knyttet til både kommunikasjonstiltak og løsningen. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har gitt oppdraget med forsøket til Valgdirektoratet. 

Målet med forsøket er å se på nye muligheter ved utsendelse av valgkort. Elektronisk utsendelse gjør blant annet at det blir reduksjon i kostnader knyttet til produksjon og distribusjon, mindre bruk av papir, valgkortet blir mer tilgjengelig for velgerne og gir økt innsikt ved bruk.