Forskrift om manuell telling vedtatt

Departementet har sammen med Valgdirektoratet laget en veileder til forskriften. Den beskriver hvordan man kan gjennomføre manuell opptelling og inneholder rutiner for stikkprøvekontroll som kommunene kan gjøre underveis i opptellingen.

Det er også vedtatt andre endringer i forskriften, blant annet i bestemmelsen om utforming av stemmesedlene til kommunestyre- og fylkestingsvalg siden det er mange som skal velge flere representanter til kommunestyret og fylkestinget enn det er plass til på dagens stemmesedler.

Du kan lese mer om forskriftsendringen på regjeringen.no