Evaluering av tilgjengelighet ved valg

Valgdirektoratet gjennomfører i år en evaluering av tilgjengelighet ved valg. Dette er en offentlig evaluering, og skal svare ut et oppdrag i tildelingsbrevet for 2019.

Gjennomføring av evalueringen

Evalueringen består av to deler. Den ene delen er intervjuer med velgere og kommuner hvor målet er å kartlegge den opplevde tilgjengeligheten til og i valglokaler. Disse intervjuene blir gjennomført fra og med de nærmeste dagene etter valget.

Den andre delen består av observasjoner i forhåndsstemme- og valgtingslokaler. Formålet med observasjonene er å få en objektiv vurdering av tilgjengelighet. Det er Kantar som gjennomfører evalueringen. Som et ledd i denne evalueringen vil Kantar sende observatører til forhåndsstemme- og valgtingslokaler i flere kommuner. Observatørene vil se litt utenfor lokalene og deretter inne, før de etter hvert vil ta kontakt med en valgfunksjonær. Observatørene skal derfor behandles på samme måte som andre valgobservatører. Observatørene har fått beskjed om å vurdere pågangen i valglokalet, og å ta hensyn til at valgfunksjonærene skal utføre sine ordinære oppgaver.

Hensikten er at dette skal være en objektiv observasjon, noe som fordrer at vi ikke opplyser om tidspunkt og sted for observasjonen.  Dette inkluderer hvilke kommuner som blir besøkt. Valgdirektoratet utarbeider et skriv som disse observatørene skal ha med seg og som de kan vise til ved oppmøte.

Perioden for observasjon er fra og med mandag 2. september til og med valgdagen 9. september.

Publisering av evalueringen

Evalueringen blir offentliggjort før jul. Formålet er å gi en vurdering av tilgjengelighet til og i valglokaler i landet under ett, ikke i de enkelte kommunene. Evalueringen vil derfor ikke inneholde informasjon om hvilke kommuner som har blitt observert.

Dersom du har spørsmål om dette oppdraget, ta kontakt med brukerstøtten på e-post hjelp@valg.no eller på telefon 21 49 62 40.