EVA er klar til bruk

For å bruke EVA må det lastes ned et sertifikat på alle datamaskiner som skal ha tilgang. En e-post som forklarer hvordan sertifikatet kan lastes ned har blitt sendt til valgansvarlig og stedfortreder i kommunene og fylkeskommunene. Det ble også lagt ut en egen beskjed om dette på Valgmedarbeiderportalen den 9. januar. 

Hva inneholder EVA i dag og hva kan jeg bruke det til?

Det er for tidlig i valggjennomføringen til at alle funksjonene i EVA er tilgjengelig. EVA inneholder likevel mye informasjon og flere funksjoner som gjør det mulig for kommunene og fylkeskommunene å gå i gang med sine valgforberedelser: 

  • EVA inneholder foreløpig manntall pr. 2. januar 2019. Dette manntallet kan brukes til oppslag for kontroll av listeforslag og til å se på valgkretser. Det kommer nytt manntallsuttrekk i begynnelsen av hver måned fram til skjæringsdatoen, 30. juni 2019
  • Det er mulig å administrere brukere og roller i EVA
  • Det er mulig å legge inn grunnlagsdata for egen kommune
  • Alle registrerte partier pr. 2 januar 2019 er tilgjengelig. Dette gjør det mulig å begynne å administrere listeforslag 

OBS!

Alle kommuner som er berørt av kommune- og regionreform, må registrere forhåndsstemmesteder og stemmesteder for valgting på nytt. Vi anbefaler også at disse kommunene gjennomfører en ekstra kontroll av stemmekretser.