EVA Admin stenger mandag 2. desember

Kommuner og fylkeskommuner må hente ut informasjonen de ønsker fra EVA Admin senest mandag 2. desember.

I EVA Admin finnes det mye informasjon om valggjennomføringen 2019 som er nyttig for kommunene og fylkeskommunene å ha tilgang på i planleggingen av valgene i 2021 og 2023.

Vi anbefaler derfor fylkeskommunene og kommunene å hente ut alle tilgjengelige rapporter i EVA Admin, og særlig følgende rapporter:

  • Generell kretsinformasjon
  • Antall mottatte forhåndsstemmer
  • Forhåndsstemmer til andre kommuner
  • Avkryssingsmanntall
  • Møtebøker
  • Kandidatstemmetall per parti
  • Mandatberegning per parti
  • Partisammendrag slengere
  • Oversikt over rettelser