Erfaringer etter gjennomført prøvevalg

Onsdag og torsdag denne uken ble det gjennomført prøvevalg for alle landets kommuner og fylkeskommuner, samt for valg til bydelsutvalg i Oslo kommune. 

229 kommuner deltok på prøvevalget onsdag og 10 fylkeskommuner deltok på prøvevalget torsdag. 

Valgdirektoratet erfarer at kommuner og fylkeskommuner opplevde at skanneren ikke leste svake stempel i stempelfeltet. For å sørge for at alle stemmesedler med stempel vil bli ivaretatt på korrekt måte så må kommuner benytte et tydelig stempel. 

Direktoratet viser til omtale av stempel i valghåndbokens avsnitt 10.9.7: 
«Stempelet bør gi et godt avtrykk i bruk, og kan gjerne være i svart farge. På den måten blir stemmesedlene lettere å lese i skanningen, og færre stemmesedler kommer til verifisering».

Direktoratet anbefaler kommunene å benytte svart stempel. Farge på stempeltrykket kan gjerne sammenlignes med linjene rundt stempelfeltet. Videre er det viktig at man påser at det er nok stempelsverte tilgjengelig i alle valglokaler. 

For kommuner som ikke skanner er det også viktig at stemplingen av stemmesedlene skjer slik som beskrevet over, da alle fylkeskommuner teller maskinelt med skannere. 

Valgdirektoratet takker alle som deltok, og for alle tilbakemeldinger i ettertid. Ta gjerne kontakt med vår brukerstøtte via hjelp@valg.no for ytterligere tilbakemeldinger eller spørsmål.