Brev om forsendelse av forhåndsstemmer og brev om hemmelig adresse

Valgdirektoratet har sendt ut to brev til alle valgstyrer. Det ene brevet dreier seg om mottak av stemmegivninger fra velgere med hemmelig adresse. Det andre brevet er informasjon om avtalen om forsendelse av forhåndsstemmer de to siste dagene av forhåndsstemmeperioden.

Har du spørsmål knyttet til innholdet i disse brevene, så kan du ta kontakt med Valgdirektoratets brukerstøtte via e-post hjelp@valg.no, eller telefon 21 49 62 40.