Bestillingsportal for Buypass smartkort e-ID er nå åpen

Buypass Smartkort brukes av valgansvarlige for elektronisk signering av opptellingsresultatene i kommuner og fylkeskommuner som skal skanne stemmesedler. I de aktuelle kommunene og fylkeskommunene må to valgansvarlige bestille slike kort.

Kommuner og fylkeskommuner kan også bestille Buypass Smartkort for bruk i ID-porten for valgmedarbeidere, men dette er ikke et krav.

All nødvendig informasjon om Buypass Smartkort, bestillingsperioder, priser og lignende finner du på temasiden Andre valgforberedelser på Valgmedarbeiderportalen. Under fanen «Dokumenter» til høyre på denne siden ligger en detaljert beskrivelse av bestillingsprosedyren.