Viktig informasjon

Takk for innsatsen!

Publisert 11.10.2019

Møtebøkene er publisert

Publisert 09.10.2019

Klart for opplasting av møtebøker

Signerte møtebøker kan nå lastes opp via Valgmedarbeiderportalen
Publisert 18.09.2019

Publisering av møtebøker

Møtebøkene for kommunestyre- og fylkestingsvalget skal publiseres på valgresultat.no
Publisert 11.09.2019

Mottak av tilsendte forhåndsstemmer på valgdagen

Dette er viktig å huske på når kommunene skal ta imot tilsendte forhåndsstemmer fra Posten på valgdagen
Publisert 06.09.2019

Påminnelse om regelverket rundt tilgjengelighet

Valgdirektoratet oppfordrer alle kommuner om å gjøre sine valgmedarbeidere oppmerksomme på gjeldende regelverk.
Publisert 06.09.2019

Møtebøkene er nå tilgjengelige

Møtebøkene for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt og kan tas ut via EVA
Publisert 04.09.2019

Månedsbrev september

Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i september.
Publisert 02.09.2019

Evaluering av tilgjengelighet ved valg

Valgdirektoratet gjennomfører i år en evaluering av tilgjengelighet ved valg.
Publisert 30.08.2019

Utvidet åpningstid for brukerstøtten

Valgdirektoratet har langåpent i dagene rundt valget
Publisert 29.08.2019

Ny versjon av EVA Skanning

Til kommuner som benytter EVA Skanning
Publisert 22.08.2019

Veileder til forsendelse av forhåndsstemmer

Posten Norge AS har utarbeidet en veileder om forsendelse av forhåndsstemmer.
Publisert 20.08.2019

Mottak av stemmer til valg til bydelsutvalg i Oslo

Informasjon fra Oslo om mottak av stemmer til valg til bydelsutvalg i Oslo
Publisert 15.08.2019

Treningsvalg utilgjengelig

Fra mandag 12. august kl. 23.00 til tirsdag 13. august kl. 08.00 er treningsvalget utilgjengelig
Publisert 09.08.2019

Tilgjengelighet ved valg

Finn informasjon og materiale om tilgjengelighet ved valg.
Publisert 07.08.2019

Månedsbrev august

Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i august.
Publisert 05.08.2019

Nå er utleggingmanntallet klart

Manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn i hver kommune.
Publisert 10.07.2019

Brev om forsendelse av forhåndsstemmer og brev om hemmelig adresse

Brev om forsendelse av forhåndsstemmer og brev om hemmelig adresse
Publisert 05.07.2019

Månedsbrev juli

Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i juli.
Publisert 01.07.2019

Tidlig- og utenrikstemmeperioden starter 1. juli

Valgdirektoratet publiserer en kunngjøring om at stemmeperioden er i gang
Publisert 28.06.2019

Vellykket prøvevalg

Kommunene, fylkeskommunene og Valgdirektoratet gjennomførte et vellykket prøvevalg forrige uke.
Publisert 18.06.2019

Prøvevalg til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Prøvevalg til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Publisert 07.06.2019

Månedsbrev - juni

Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i juni.
Publisert 03.06.2019

Forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort

Velgere i 18 kommuner får digitalt valgkort ved høstens valg.
Publisert 27.05.2019

Krav til underskrifter på listeforslag ved kommunestyrevalg

Fristen for listeforslag er ute, og dere i kommunene skal behandle alle listeforslag.
Publisert 03.04.2019

Sertifikat til EVA

Publisert 09.01.2019

EVA er klar til bruk

Nå er EVA tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner.
Publisert 10.01.2019

Avrop på skanningtjenester og trykking av stemmesedler

Nå kan kommunene og fylkeskommunene gjøre avrop på skannere og skanningtjenester, samt på trykking av stemmesedler.
Publisert 24.01.2019

Månedsbrev - februar

Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i februar.
Publisert 04.02.2019

Webinar om grunnleggende valggjennomføring

Den 19. februar fra 12-14 holder Valgdirektorat et webinar som gir deltakerne grunnleggende kunnskap om valggjennomføring.
Publisert 14.02.2019

Forskrift om manuell telling vedtatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige opptellingen for hånd.
Publisert 18.02.2019

Frist listeforslag kunngjort

Kunngjøringen om at fristen for å levere listeforslag til kommune og fylkeskommune er 1. april har blitt publisert på nett og i aviser over hele landet.
Publisert 18.02.2019

Månedsbrev - mars

Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i mars.
Publisert 01.03.2019

SMS og brev med påminnelse om valget

SMS-varsling til alle stemmeberettigede
Publisert 20.03.2019

Kunngjøringer

Ansvar for kunngjøringer i forbindelse med valg
Publisert 26.03.2019

Månedsbrev - mai

Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i mai.
Publisert 02.05.2019

Månedsbrev – april

Her får du siste nytt og informasjon om hva som har skjedd, og hva som skjer i april.
Publisert 01.04.2019

EVA Admin stenger mandag 2. desember

Kommuner og fylkeskommuner må hente ut informasjonen de ønsker fra EVA Admin senest mandag 2. desember.
Publisert 11.11.2019