Veiledere og maler

På disse sidene finner du veiledere og eksempler innenfor ulike områder av valggjennomføringen.

Veilederne omhandler kommunenes og fylkeskommunenes bruk av systemstøtten i EVA Admin og EVA Skanning, og omfatter både tekniske krav til utstyr og anbefalte sikkerhetstiltak.

Her finner du veiledere og maler som blant annet gjelder risiko- og sårbarhetsanalyser som kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre i forbindelse med valggjennomføringen. Malen for ROS-analyse er utarbeidet av Difi og benyttes også av Valgdirektoratet i vårt ROS-arbeid.

Her finner du veiledere for ulike sider ved den praktiske valggjennomføringen.

Her vil du finne maler og grafiske hjelpemidler knyttet til valggjennomføringen, som for eksempel valgmateriell, videoer og logoer.

Her finner du veiledere og beskrivelser av rollefordelingen på ulike nivåer i valggjennomføringen, samt veiledere som omhandler de ulike ansvarsområdene.